Poseł na Sejm RP Marek Opioła jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W roku 2011 został ponownie wybrany na posła ziemi płocko-ciechanowskiej. W Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej oraz w Komisji ds. Służb Specjalnych, w której objął funkcję przewodniczącego w pierwszej połowie roku 2013. Angażuje się w tematy w szczególności związane z nieprawidłowościami w działaniu państwa, które zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli. Zaangażowany w sprawy młodzieży. Organizator konkursów z wiedzy o Unii Europejskiej "Bliżej Europy", w których udział wzięli uczniowie z ponad 80 gimnazjów i domów dziecka. Zwycięzcy konkursów - 70 młodych ludzi - udało się na wycieczki do Brukseli i odwiedziło siedziby najważniejszych instytucji europejskich. Podejmuje działania mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niewidomym funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Podjął m.in. starania o transfer technologii budowy „inteligentnych miast” do Polski oraz monituje instytucje państwowe, by dostosowywały swoje strony internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych.

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

 


>